Speltherapie

“Play is the highest form of research.” (Albert Einstein)                  

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. De beleving van het kind staat centraal.
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om de vastgelopen ontwikkeling van een kind weer op gang te brengen. Het spel geeft kinderen gelegenheid om te ontspannen. Zodat ze gedachten, gevoelens en wensen kunnen uiten. Spel helpt kinderen ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Speltherapie doen we in een kamer vol met speelgoed. Door het ‘met speelgoed uitbeelden’ van ervaringen en gevoelens of simpele situaties kunnen (onbewuste) gedachten en emoties objectief worden bekeken. Dit zorgt voor inzicht.

Persoonlijke therapie met spel

Speltherapie kan een individuele therapie zijn waarin de persoonlijke beleving van een kind centraal staat. In de speltherapie wordt ruimte gemaakt voor deze beleving en worden behoeften van een kind in beeld gebracht. Een kind ontwikkelt zich onlosmakelijk verbonden met zijn of haar omgeving. Daarom vind ik het belangrijk om ouders, verzorgers en eventueel leerkrachten actief te betrekken, zodat zij een kind kunnen ondersteunen bij verandering in de praktijk.

Speltherapie voor het hele gezin

Bij speltherapie voor het hele gezin help ik een kind, de ouder(s) en misschien broers en zussen met gezamenlijke vragen. Vragen die bijvoorbeeld gaan over gedrag, omgang en opvoeding en waar het hele gezin als systeem moeite mee heeft. Deze therapie bestaat vaak uit verschillende onderdelen, waarin aandacht is voor;

  • persoonlijk beleving van zowel kind als ouder (en broers en zussen), in speltherapie en oudergesprekken;
  • relatie tussen ouder(s) en kind, in ouder-kind sessies /de relatie met broertje(s)/zusje(s), in broer/zus sessies;
  • gezinspatronen, in sessies met het hele gezin.

Op het moment geef ik speltherapie alleen in samenwerking met Praktijk Spelend Groeien.